Badania

W badaniach koncentruję się na przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości migrantów i przedsiębiorczości korporacyjnej, kulturowym kontekście przedsiębiorczości i zarządzania, a także innych zagadnieniach z zakresu nauk o zarządzaniu, takich jak projektowanie i rozwój organizacji, prośrodowiskowe zachowania pracowników itd. W swoich badaniach staram się odzwierciedlić różnorodność i wielowymiarowość organizacji i procesów zarządzania. W wyborze tematyki kieruję się ciekawością poznawczą, a po trosze także intuicją. Ciekawość i intuicja kierują mnie czasem na obszary mało popularne, ale fascynujące i ważne.

Wykorzystuję głównie metody jakościowe, które staram się także popularyzować. Metodom tym poświęciłam kilka publikacji, w tym książkę Podstawy badań jakościowych napisaną wspólnie z prof. Wojciechem Czakonem z UJ i wydaną w 2021 roku przez PWE.  Dzięki badaniom jakościowym mogę lepiej poznawać nowe zjawiska, mam też okazję do spotykania wspaniałych i inspirujących osób – zarówno badaczy, jak i uczestników badań. Takie badania pochłaniają mnóstwo energii, ale dają też mnóstwo satysfakcji.

Realizowałam wiele projektów, finansowanych ze środków uczelni, a także ze środków instytucji grantowych, takich jak MNiSW, NCN, NCBiR, Fundacja Fulbrighta.

W 2020 roku ukończyłam grant poświęcony przedsiębiorczości imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce, który realizowałam w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie biorę udział w projekcie dotyczącym zielonych zachowań pracowników, realizowanym pod kierunkiem prof. Aldony Glińskiej-Neweś z UMK. Prowadzę badania w zespołach z badaczami z innych uczelni z Polski (np. UJ, UMK), USA, Węgier i innych krajów europejskich. Nauka jest dla mnie rozmową, nie monologiem; do rozmowy potrzebni są inni ludzie. I właśnie dzięki nim badania mogą przynosić niebanalne wyniki.

Jestem autorką ponad 100 publikacji naukowych, które wydałam po polsku, angielsku, a także węgiersku. Książki i rozdziały publikowałam w wiodących wydawnictwach międzynarodowych i polskich np. Routledge, Palgrave, czy PWE, PWN, Poltext, Wolters Kluwer. Artykuły naukowe starałam się kierować do pisma o uznanej międzynarodowej renomie, takich jak „Journal of Business Research”, „Management Decision”, „Journal of Organizational Change Management”, a także pism mniej znanych, ale oferujących solidny proces recenzyjny.  

Za swoje badania otrzymałam nagrody i stypendia, w tym Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - dla wybitnych młodych naukowców, Fundacji Fulbrighta - Senior Researcher award, a także nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendium Fulbrighta pozwoliło mi spędzić pół roku w Stanach Zjednoczonych, poznać fascynujących ludzi i zebrać materiał do książki profesorskiej dotyczącej przedsiębiorczości polskich imigrantów w USA.