Loading ...

O mnie

“Granice? Nigdy ich nie widziałem. Ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi” – te słowa  Thora Heyerdahla inspirują mnie w życiu i pracy do otwartości na nowe doświadczenia i do poszukiwania nowych możliwości.

Jestem profesorem nauk ekonomicznych, a moją pasją są badania organizacji i procesów zarządzania.

Badania

W badaniach koncentruję się na przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości migrantów i przedsiębiorczości korporacyjnej, kulturowym kontekście przedsiębiorczości i zarządzania, a także innych zagadnieniach z zakresu nauk o zarządzaniu, takich jak projektowanie i rozwój organizacji, prośrodowiskowe zachowania pracowników itd. W swoich badaniach staram się odzwierciedlić różnorodność i wielowymiarowość organizacji i procesów zarządzania. W wyborze tematyki kieruję się ciekawością poznawczą, a po trosze także intuicją. Ciekawość i intuicja kierują mnie czasem na obszary mało popularne, ale fascynujące i ważne.

Czytaj więcej ...

Publikacje

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Publikacje - Przedsiębiorczość

Najwięcej moich publikacji dotyczy przedsiębiorczości, lub zagadnień, które znajdują się na styku przedsiębiorczości i innych obszarów badań organizacji i zarządzania. 

czytaj więcej...

Teoria organizacji, metody badań

Teoria Organizacji i Zarządzania

Cały mój dorobek publikacyjny związany jest z naukami o zarządzaniu, tutaj zamieszczam publikacje z innych obszarów teorii organizacji i zarządzania.

czytaj więcej...

Aktualności

/aktualnosci

Po godzinach

Podróże bliskie i dalekie

Podróże bliskie i dalekie

Ludzie, kuchnia, wino, muzyka

Ludzie, kuchnia, wino, muzyka

Non-profit

Non-profit