Moje bio

prof. dr hab. Beata Glinka

“Granice? Nigdy ich nie widziałem. Ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi” – te słowa Thora Heyerdahla inspirują mnie w życiu i pracy do otwartości na nowe doświadczenia i do poszukiwania nowych możliwości.

Jestem profesorem nauk ekonomicznych, a moją pasją są badania organizacji i procesów zarządzania. Tytuł profesora odebrałam w 2015 roku z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Obecnie pracuję na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruję Katedrą Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania. Jestem także członkinią Senatu UW w kadencji 2020-2024 i przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Finansowych, a od 2021 roku pełnię funkcję Pełnomocniczki Rektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Pochodzę z Tarnowa, z którego przeniosłam się do Warszawy, by studiować Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu, z wyróżnieniem, studiów rozpoczęłam pracę badawczą - jako doktorantka na Wydziale Zarządzania i jako asystent  w Wyższej szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, obecnie Akademii Leona Koźmińskiego, z którą związana byłam do 2005 roku. Na WZ UW uzyskałam kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Jako visiting researcher/visiting professor odwiedziłam między innymi: Columbia University (USA), George Mason University (USA), University of Szeged (Węgry), a także w ramach wymiany Erasmus/Erasmus+ uniwersytety w kilku krajach Europy.

Na WZ UW w 2014 roku założyłam Centrum Przedsiębiorczości, które organizuje konferencje, współpracuje z przedsiębiorcami, oraz realizuje inne projekty związane z przedsiębiorczością. Wśród konferencji jest nasz flagowy projekt – międzynarodowa konferencja Przedsiębiorczość w XXI wieku. Byłam pomysłodawczynią i inicjatorką konkursu Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego, który koordynuję do dziś. 

Na początku XXI wieku współtworzyłam dwa pisma naukowe. W jednym z nich –  European Management studies (poprzednio: „Problemy Zarządzania – Management Issues”) - pełnię funkcję Redaktor Naczelnej, drugim -  „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW” - kierowałam do 2021 roku. Obecnie jestem także Managing Editor wydawanego przez grupę Emerald pisma „Journal of Organizational Change Management” (IF = 2.8; ABS2), Associate Editor "Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy" (IF= 2.4; ABS1) oraz członkinią rad redakcyjnych kilku polskich i międzynarodowych pism.

Od 2015 jestem członkinią Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (w 2023 roku zostałam wybrana na kolejną kadencję), a także kilku zespołów eksperckich, doradczych i oceniających (NAWA, MNiSW). Byłam i jestem członkinią wielu komisji na Uniwersytecie Warszawskim - komisji senackich, komisji na Wydziale Zarzadzania, a także na wydziałach Psychologii, Ekonomii oraz Prawa i Administracji. W kadencji 2017-2020 byłam członkinią Sekcji I Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną byłam wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Fundację Fulbrighta, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Profile

ORCiD

ORCiD

Zobacz...

Linkedin

LinkedIn

Zobacz...

ResearchGate

ResearchGate

Zobacz...

Funkcje na uczelni

2022 - dziś: Przewodnicząca Rady Centrum Transferu Technologii i Wiedzy UW 

2021 – 2024: Pełnomocniczka Rektora UW ds. Rozwoju Przedsiębiorczości

2020 – 2024: przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Finansowych, Uniwersytet Warszawski

2020 – 2024: członkini Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

2011 – dziś: profesor, Uniwersytet Warszawski
                    (do 2016 – profesor nadzwyczajny,
                      2015-2018 – profesor,
                      2018 – dziś – profesor zwyczajny)

2018 – dziś: członkini Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania UW

2016 – dziś: Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania WZ UW

2014 – 2024: Dyrektor, a od 2016 wicedyrektor Centrum Przedsiębiorczości WZ UW

2003 – dziś: Redaktor Naczelna pisma European Management studies (d. Problemy Zarządzania – Management Issues)

2016 – 2020: Prodziekan ds. Nauki i Relacji WZ UW

Brama UW

Funkcje poza uczelnią

2021 –  2023; 2024 - dziś: członkini Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców w MNiSW

2021 – dziś: członkini Mazowieckiej Rady Innowacyjności, organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego

od 2019: członkini Kapituł konkursów: Polski Produkt Przyszłości, PARP (2021, 2022, 2023), Innowator Mazowsza (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), Startuj z Mazowsza (2019, 2021)

2019 – dziś: członkini Zespołu Ewaluacyjnego NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) ds. programów Bekkera 

2016 – 2023: członkini Interdyscyplinarnego Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej w MEiN/MNiSW

2015 – dziś: członkini Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

2017 – 2020: członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Sekcja I