Teoria organizacji, metody badań

Cały mój dorobek publikacyjny związany jest z naukami o zarządzaniu. Duża jego część dotyczy przedsiębiorczości, ale to nie jedyny obszar moich zainteresowań. Poniżej umieszczam wybrane publikacje z innych obszarów teorii organizacji i zarządzania, a także publikacje, które dotyczą jakościowych metod badań.

Wybrane publikacje

Corporate voluneering, responsibility, and employee entrepreneurship

Corporate voluneering, responsibility, and employee entrepreneurship

Glińska-Neweś, A. i Glinka, B. (2021), New York and London: Routledge.

Zobacz więcej...

Podstawy Badań Jakościowych

Podstawy badań jakościowych

Glinka, B. i Czakon, W. (2021), Warszawa: PWE.

Zobacz więcej...

Problemy Zarządzania

Does Negativity Counterpoint Positivity, or the Other Way Round? On Positive Organizational Scholarship

Glińska-Neweś, A. i Glinka, B. (2019), Problemy Zarządzania – Management Issues, vol. 17 no. 4., pp. 24 – 38. https://doi.org/10.7172/1644-9584.84.2'

Zobacz więcej...