Publikacje

  Jednym z podstawowych „produktów” pracy badacza są publikacje. Książki, artykuły, rozdziały, które napisałam, często wymagały naprawdę ciężkiej pracy (i długiego oczekiwania na publikację). Szczególnie lubię pisać teksty ze współautorami. Kilka punktów widzenia, różne doświadczenia, długie dyskusje… to wszystko wpływa na ostateczny kształt tekstu. Na stronie umieszczam jedynie małą część publikacji, które podzieliłam na dwie bardzo szerokie kategorie: przedsiębiorczość oraz teoria organizacji i metody badań.

  Przedsiębiorczość

  Najwięcej moich publikacji dotyczy przedsiębiorczości, lub zagadnień, które znajdują się na styku przedsiębiorczości i innych obszarów badań organizacji i zarządzania. 

  więcej...

  Teoria organizacji, metody badań

  Cały mój dorobek publikacyjny związany jest z naukami o zarządzaniu. Duża jego część dotyczy przedsiębiorczości, ale to nie jedyny obszar moich zainteresowań. Poniżej umieszczam wybrane publikacje z innych obszarów teorii organizacji i zarządzania, a także publikacje, które dotyczą jakościowych metod badań.

  więcej...